Alyuvar - Allergo İlaç

Allergo İlaç OTC (Vitamin)

Sözlük

Alyuvar

Beslenme beyanlarına göre; B12 vitamini, kırmızı kan hücreleri olan alyuvarların oluşumuna katkıda bulunur.1 Başka bir deyişle, B12 vitamini eksikliği; anemiye, yani kansızlığa neden olabilir.2